Dokumenty

Kryteria naboru.

Poradnik kandydata.

Instrukcja złożenia wniosku.

Pismo Starosty Płońskiego do Kandydatów.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.