Kontakt

Telefony kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

ul. Płocka 39; 09-100 Płońsk

tel.  23 662-77-64/66
23 662-38-69
23 662-60-56

e- mail: urzad@powiat-plonski.pl

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

ul. ks. J. Popiełuszki 14

23 662 60 56 w. 203;  23 663 24 29,

e-mail: oswiata@powiat-plonski.pl